Skilmálar

Skilmálar þessir gilda um allar bókanir gerðar í gegnum Sumarhús á Spáni (SHS).

Með því að samþykkja skilmála þessa er verið að koma á beinu samnings sambandi við Fasteignareiganda(FE) sem leigutaki ætlar að leigja af. SHS er ekki aðili að samningi þessum en kemur samningsaðilum saman á tryggan hátt.
Tilgangur SHS er að greiða fyrir leigu á orlofseignum og leiða saman samningsaðila í gegnum vefsíðu sína. Skilmálar þessir hafa verið samþykkt af FE og hafa þeir gefið SHS fullt umboð til þess að gera leigusamning byggðan á þessum skilmálum.

1. Bókanir og greiðslur

 • Sá sem lýkur bókunarferlinu verður að vera eldri en 25 ára, og a.m.k. einn viðskiptavinur sem dvelur í fasteign skal vera yfir 25 ára aldri.
 • Til að staðfesta pöntun skal leigutaki greiða 50% af leiguverði inná reikning fasteignareiganda samkv. bókunarskali.
 • Með samþykki og greiðslu inná reikning FE er kominn á samningur milli leigutaka og FE um skammtímaleigu. Engin endurgreiðsla mun eiga sér stað á þessum hluta ef hætt er við leigu.
 • Fullnaðargreiðslu fyrir leigu þarf að greiða eigi síðar en 6 vikum fyrir komutíma.

2. Leiguverð

 • Leiguverð er samkvæmt verðskrá á heimasíðu hverju sinni.

3. Koma og brottför

 • Leigutími hefst kl. 16.00 á upphafsdegi leigudags og endar kl. 12.00 á lokadegi leigudags.
 • Samþykkja má annan brottfaratíma í samráði við FE ef ekki þarf að gera húsið klárt samdægurs fyrir næsta leigutaka.
 • Ef leigutaki skilar ekki af sér eign á réttum tíma hefur FE heimild til að rukka leigutaka um 30.000 kr. vegna aukins kostnaðar sem hlýst af viðkomandi seinkun.

4. Breytingar og forföll

 • Ef breyta þarf bókun eftir staðfestingu bókunar skal hafa samband við SHS. SHS mun kappkosta að koma á móts við leigutaka um breytingu á bókun en getur ekki tryggt að slík beiðni verði uppfyllt án kostnaðar.
 • Leigutaki ber sjálfur ábyrgð á sínum leigutíma og ef til seinkunar eða forfalla kemur vegna ferða hans er það á hans eigin ábyrgð.

5. Þrif

 • Það er hluti af skilmálunum að leigutakar greiði fyrir brottfararþrif og þvott á líni í lok dvalar.
 • Húsnæðið skal vera hrein þegar leigutaki kemur, vera með hreinum rúmfatnaði, handsápu, uppþvottalegi, salernispappír og handklæðum.
 • Telji leigutaki aðkomu ábótavant er hann tekur við húsnæðinu skal hann tafarlaust gera viðvart svo hægt sé að gera úrbætur. Að öðrum kosti skoðast að leigutaki telji aðkomu fullnægjandi.
 • Þótt greitt sé fyrir brottfararþrif gildir sú regla að leigutaki fjarlægir alla matarafganga, hendir öllu rusli úr húsinu og skilur við öll eldunar- og mataráhöld hrein og tilbúin til notkunar fyrir næsta leigutaka.  Á þetta einnig við um útigrill þar sem þau eru til staðar.
 • Gjaldskrá fyrir þrif er birt á heimasíðu SHS við hverja eign.

6. Tryggingar og lyklaafhending

 • Sem tryggingu fyrir verulegri misnotkun á eigninni og verulegum skemmdum verður að leggja fram tryggingar 300€ sem greiðist við afhendingu á lyklum.
 • Ekki er verið að leggja fram tryggingu vegna þess að glös, diskar og annað lítilsháttar getur brotnað heldur fyrir verulegum skemmdum eða eyðileggingu.
 • Eigandi eignarinnar eða umsjónaraðili áskilur sér rétt að taka af framangreindri upphæð ef slík misnotkun eða eyðilegging hefur átt sér stað á eigninni.
 • Trygging er endurgreidd til leigjandans þegar lyklum hefur verið skilað eigi síðar en 10 dögum eftir heimkomu. Umsjónaraðili á Spáni fer yfir leigueign og lætur eiganda vita ef eitthvað er.
 • Lyklaafhending kostar 30€ og er lagt inn með tryggingafé þegar lyklar eru sóttir.

7.  Skyldur og skuldbindingar leigutaka

 • Leigutaki skuldbindur sig til að ganga um eign samkvæmt reglum hússins.
 • Verði tjón af völdum leigutaka eða gesta hans er leigutaki ábyrgur fyrir skemmdum og ber að greiða viðgerð eða bætur á viðkomandi tjóni.
 • Leita skal til þriðja aðila til að meta og gefa raunhæft verð í tjónið sem skal bætt að fullu af leigutaka. Á þessi liður eingöngu við ef um óeðlilega notkun er að ræða af völdum ásetnings eða gáleysis.
 • Fjöldi einstaklinga sem dvelja í fasteign má ekki fara yfir hámarksfjölda er kemur fram á upplýsingasíðu fasteignar á vefsíðu SHS. Börn 2 ára eða yngri teljast ekki til hámarksfjölda.
 • Gestir eru leyfðir á daginn en þeim er ekki leyft að gista yfir nótt.
 • Gæludýr er ekki leyfð og reykingar eru bannaðar innandyra.
 • Virða ber nágranna og hávaða skal lágmarka á öllum tímum.
 • Leigutakar eru beðnir að hafa í huga að húseigendur eru ábyrgir fyrir hegðun þeirra gagnvart nágrönnum og húsfélagi.
 • Ef liggur fyrir að nágrannar verða fyrir óþægindum áskilur FE sér rétt til að fara fram á að leigutaki yfirgefi fasteign án rétts til að krefjast hvers konar bóta.
 • Ganga skal vel um hið leigða húsnæði og halda því hreinu á meðan dvöl stendur.
 • Sé loftkæling notuð skulu dyr og gluggar vera lokuð annars kemur kælingin ekki að neinu gagni og neytir ómælds rafmagns. Vinsamlega hafið í huga að rafmagn er mjög dýrt á Spáni og viljum við að leigjendur hafi það í huga við notkun á loftkælingunni – ef óeðlileg notkun á sér stað geta gestir átt von á því að þurfa að greiða aukalega fyrir rafmagnið.
  Einnig er fólk beðið að varast að setja ísskáp á hæstu stillingu. Kemur slíkt ekki að gagni og styttir líftíma ísskápsins.
 • Við hverja leigueign er sundlaug og skulu leigutakar fara varlega og fylgjast vel með börnum sínum.
 • Lyklakerfið í leigueignum er öðruvísi á Spáni en á Íslandi, í mörgum tilfellum er ekki hurðahúnn að utanverðu og því ekki hægt að opna aðalhurð að utanverðu nema með lykli þó hurð sé í raun ólæst. Ef lykill læsist inni í húsinu þarf leigutaki að greiða fyrir lyklasmið.

8. Skyldur og skuldbindingar FE

 • FE er ábyrgur fyrir því að allar upplýsingar um fasteign til SHS séu réttar.
 • FE er ábyrgur fyrir því að leiga á fasteign sé í samræmi við öll staðbundin eða innlend lög þar með talin lög um um heilsu, öryggi og tryggingar.
 • FE er ekki ábyrgur fyrir neinum beinum eða óbeinum kostnaði, tjóni eða tapi stofnað til af leigutaka eða öðrum gestum fyrir, meðan og að eftir dvöl leigutaka lýkur.
 • FE getur ekki ábyrgst bilanir eða truflanir á þjónustu eða búnaði í fasteign, né truflun vegna viðhalds sem fara fram í öðrum hluta sameignarinnar. Berist tilkynning um slíkt mun FE reyna að bregðast við slíkum málum innan hæfilegs tíma.

9. Skyldur SHS

 • Það er á ábyrgð SHS að bjóða upp á vefsíðu til að bóka fasteignir í einkaeigu. SHS er ábyrgt fyrir virkni vefsíðunnar og innihaldi hennar.
 • SHS ber ekki ábyrgð á neinum aðgerðum sem gerðar eru af öðrum hvorum aðila leigusamnings eftir að staðfesting um bókun hefur verið gerð.

10. Slys, veikindi og andlát

 • Leigutaki skuldbindur sig til að halda FE og SHS skaðlausum af öllum kostnaði.
 • Leigutaki er á Spáni á eigin vegum og ber því fulla ábyrgð á sér og gestum sínum. Á það við um öll hugsanleg slys, veikindi, andlát o.s.frv. SHS og FE eru undanþegin allri ábyrgð á því sem gæti komið fyrir leigutaka og gesti viðkomandi.
 • Bent er sérstaklega á að gæta fyllstu varúðar við sundlaugar, hálum flísum, svölum, stigum, loftkælingu, raftækjum, sturtum og öðru sem hætta gæti stafað af.

11. Höfundarréttur

 • Allt efni á heimasíðu SHS tilheyrir SHS og er allur höfundarréttur áskilinn.
 • Efnið má hvorki afrita né dreifa án skriflegs samþykkis.
 • SHS gerir fyrirvara um innsláttar- og prentvillur á útgefnu efni hvort sem er á pappír eða á vefsíðu.

12. Persónuvernd

 • SHS mun leitast við að standa vörð um friðhelgi notenda.
 • Persónuupplýsingum sem safnað er, munu aðeins vera notaðar til að bæta þjónustuna og sníða hana að þörfum notenda.
 • Hvorki SHS né FE mun selja, skipta eða leigja persónuupplýsingar til þriðja aðila eða stofnana.
 • SHS áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessum fyrirvaralaust.